Kultur- og shoppingoplevelser i Kbh K

Tema 4 – Kultur- og shoppingoplevelser i Kbh K
En shopping app. til Kbh K “Shoffr”.

APPLOGO

I løbet af temaet Digital Innovation og Entreprenørskab, kommer i gennem en række metoder, teorier og værktøjer. Målet er at ende op med en prototype på en app, der forbedrer kultur- og shoppingoplevelser i Kbh K. Først og fremmest skal vi arbejde med systematisk produktudvikling: Eksisterende løsninger og produkter skal undersøges, vurderes, kombineres og modificeres, og der skal tænkes kreative tanker for at få skabt digital innovation – dvs. en digital løsning der skaber en vis værdi på et marked. Dertil skal vi træde et skridt væk fra selve produktet, og arbejde med at løfte det op til at være et koncept: Vi skal se på brugerens helhedsindtryk af produktet/konceptet – hvordan er oplevelsen af det?

logofarver

For at guide jer gennem processen, er udviklingen af jeres digitale løsning delt op i fire moduler: • Uge 1: Produktet og forretningen bag det: Hvilket digitale produkt er der tale om, og hvordan kan der udvikles en forretning på basis af det? • Uge 2: Brugerkonteksten: Hvem er målgruppen, og hvilke behov har de? Hvilken kontekst kommer de til at bruge det konceptet i? • Uge 3: Identiteten: Hvilken identitet skal vores koncept have, og hvordan kan vi formidle den gennem grafisk design? Her skal i skabe en visuel identitet til jeres app. • Uge 4: Prototype og pitch: En digital prototype af konceptet udarbejdes med henblik på at pitche det for interessenter.

I grupper af 5 studerende, skal i lave et forslag og en prototype af en smartphone-baseret tjeneste, der forbedrer kultur- og shoppingoplevelser i centrum af byen. Formalia og delopgaver I løbet af temaets fire uger arbejder i frem mod slutproduktet gennem en række delopgaver, som skal afleveres.

Delopgaverne kommer til at udgøre den samlede aflevering:

1.4.0: Konceptbeskrivelse og konceptvalg
1.4.1: Gantt-kort som projektplanlægningsværktøj
1.4.2: Synopsis
1.4.3: Etableringsbudget
1.4.4: Brugerkontekstuelle analyser
1.4.5: Redegørelse for visuel identitet
1.4.6: Aflevering af prototype

Færdige afleveringer:

Rapport og prototype

Designmanual

Koncept

Produkt videoer:

Screen Shot 2016-01-07 at 13.06.29

Screen Shot 2016-01-07 at 13.06.39